ResearcherID Clarivate Analytics  

Levchenko, Oleksandr Mykolayovych
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: A-6720-2016
Other Names: Левченко О.М., Левченко А.Н., Левченко О.М.
URL: http://www.researcherid.com/rid/A-6720-2016
Subject: Demography; Education & Educational Research
Keywords: labor; labor and employment economics; higer education, economics, management, human capital; competativeness of industrial sector factories; innovation; innovation and learning; human capital
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5452-7420
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  11  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Theory and practice of the financial regulation relevant to innovative development of high school
 Author(s): Левченко, Олександр Миколайович; Хаідура, Хані Мохаммад
 Source: International Journal of Management (IJM) Volume: 6 Issue: 10 Pages: 01--08 Published: 2015
added
02-Feb-16
2.  Title: Інноваційний  вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи
 Author(s): Левченко О.М., Зайченко В.В., Левченко А.О., Ткачук О.В., Жукова В.О., Рябоволик Т.Ф., Коваленко С.В., Янішевська А.В., Яцун О.В., Плинокос Д.Д., Ситник О.Ю.
added
02-Feb-16
3.  Title: Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів
 Author(s): Левченко, Олександр Миколайович; Плинокос, Д.Д.
 Source: Економіка: Реалії Часу Issue: 4 (20) Pages: 210--216 Published: 2015
added
02-Feb-16
4.  Title: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 Author(s): Левченко, Олександр Миколайович; Плинокос, Д. Д.; Ткачук, О. В.
 Source: Держава та регіони. Економіка та підприємництво Issue: 5(86) Pages: 3--9 Published: 2015
added
02-Feb-16
5.  Title: Современные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования
 Author(s): Левченко, Олександр Миколайович; Хаідура, Хані Мохаммад
 Source: Eliberat “Administrarea publica” ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA DE PE LINGA PRESEDINTELE RM Issue: №4 (88) Pages: 70--75 Published: 2015
added
02-Feb-16
6.  Title: Пріоритетні завдання державного регулювання підготовки фахівців з вищою освітою в Україні
 Author(s): Левченко О.М., Ткачук О.В.
 Conference: Економіка: реалії часу і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса Volume: 1 Pages: 8--10 Year: 2014
added
02-Feb-16
7.  Title: Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування
 Source: Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - №23. с. 395-401 Published: 2013
 Author-provided URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= ...
added
14-Jan-16
8.  Title: Взаємодія роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування
 Author(s): Левченко О.М., Ткачук О.В.
 Source: Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Issue: Вип. 23 Pages: 395--401 Published: 2013
 Times Cited: 0
added
02-Feb-16
9.  Title: Економічний механізм розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі економіки
 Source: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - №4. с. 106 - 109 Published: 2013
 Author-provided URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= ...
added
14-Jan-16
10.  Title: Методичні засади прогнозування потреби у фахівцях із вищою освітою в Україні
 Source: Управління соціально-економічними системами [монографія]; за ред. Антошкіної Л.І., Ушенко Н.В. – Донецьк: «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.36-43 Published: 2013
added
14-Jan-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  11  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: