ResearcherID Clarivate Analytics  

Viadrova, Inna
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: P-1813-2015
URL: http://www.researcherid.com/rid/P-1813-2015
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4674-8754
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку
 Author-provided URL : http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311
added
09-Dec-15
2.  Title: Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні
 Author-provided URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_23.pdf
added
09-Dec-15
3.  Title: Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку
 Author-provided URL : http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf
added
09-Dec-15
4.  Title: Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін
 Author-provided URL : http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/248
added
09-Dec-15
5.  Title: Депозити як ресурсний потенціал банку
 Author-provided URL : http://fkd.org.ua/article/viewFile/28968/26008
added
09-Dec-15
6.  Title: Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні та можливості їх активізації в сучасних економічних умовах
 Author-provided URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJ ...
added
09-Dec-15
7.  Title: Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках
 Author-provided URL : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74602
added
09-Dec-15
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: