ResearcherID Thomson Reuters  

Velykodna, Mariana
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: C-2187-2014
Other Names: Великодна М. С.; Боровцова М. С.; Великодная М. С.
URL: http://www.researcherid.com/rid/C-2187-2014
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6269-793X
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Вплив вагітності психолога на подієвість психологічного консультування
 Author(s): Великодна, Мар’яна
 Source: Вісник Одеського національного університету. Психологія. Volume: 20 Issue: 2 (36), ч. 2. Pages: 16-25 Published: 2015
added
17-Jun-15
2.  Title: Дослідження ґендерної ідентичності особистості: модифікація опитувальника BSRI
 Author(s): Великодна, М. С.
 Source: Ґендерна парадигма освітнього простору Issue: 1 Pages: 8-13 Published: 2015
added
07-Apr-15
3.  Title: Гендер и гендерная идентичность: ретерриторизация означающего
 Author(s): Великодная, М. С.
 Conference: IDENTITY OF A PERSONALITY AND A GROUP: PSYCHO-PEDAGOGICAL AND SOCIOCULTURAL ASPECTS Pages: 34-40 Year: 2014
added
07-Apr-15
4.  Title: Групові аспекти креативності в теорії Вілфреда Біона
 Author(s): Великодна, М. С.
 Conference: Всеукраїнська науково-практична конференція "Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей і молоді" Pages: 32-34 Year: 2014
added
07-Apr-15
5.  Title: Екоцентризм як глибиннопсихологічний симптом
 Author(s): Великодна, М. С.
 Conference: Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції Pages: 110-111 Year: 2014
added
07-Apr-15
6.  Title: Етика оприлюднення результатів психологічної діагностики ґендерної індивідуальності учнів
 Author(s): Великодна, М. С.
 Conference: Педагогічне Криворіжжя : Педагогічний альманах : матеріали обласного навчально-методичного семінару “Ґендерне виховання в сучасній школі” Pages: 14-15 Year: 2014
added
07-Apr-15
7.  Title: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із “Загальної психології” (для студентів ІІ курсу спеціальності “Практична психологія” денної та заочної форм навчання)
 Author(s): Великодна, М. С.
added
07-Apr-15
8.  Title: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Психологія травмуючих ситуацій та кризова психологічна допомога” для студентів магістратури спеціальності “Практична психологія”
 Author(s): Великодна, М. С.
added
07-Apr-15
9.  Title: Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Загальна психологія” (для студентів І-ІІ курсу спеціальності “Практична психологія” денної форми навчання)
 Author(s): Великодна, М. С.; Гергель, Є. Л.
added
07-Apr-15
10.  Title: Профессиональная деформация личности как проблема высшего образования ХХI века
 Author(s): Великодная, М. С.
 Conference: IV международная научно-практическая конференция "Личность и общество: проблемы и перспективы" Pages: 193-196 Year: 2014
added
07-Apr-15
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: