ResearcherID Thomson Reuters  

Holovatska, Nataliia
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: F-2111-2016
Other Names: Holovatska N.; Natalia Holovatska; N. Holovatska
URL: http://www.researcherid.com/rid/F-2111-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2051-9454
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Етимологія англійських сенсорних дієслів на позначення олфакторного та дегустативного сприйняття.
 Author(s): Головацька, Н. Г.
 Source: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Pages: 98--101 Published: 2016
added
08-Dec-16
2.  Title: Кількісні та якісні зміни в сенсорному словнику в період від середньо- до ранньоново- і сучасної англійської мови (ХV -- XX ст.)/ Н.Головацька
 Author(s): Н., Головацька
 Source: Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал Volume: 1 Issue: 11-12 Pages: 135--138 Published: 2016
added
08-Dec-16
3.  Title: Business English: навчальний посібник з англійської мови
 Author(s): N, Holovatska
added
08-Dec-16
4.  Title: Professional English for Philosophers: навчальний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності {\guillemotleft}філософія{\guillemotright}
 Author(s): Holovatska, N.
added
08-Dec-16
5.  Title: Sports in Your Life: навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності {\guillemotleft}фізичного виховання, спорту та здоров’я людини{\guillemotright}
 Author(s): N., Holovatska
added
08-Dec-16
6.  Title: Лексико-семантична система давньоанглійських сенсорних дієслів
 Author(s): Головацька, Н.Г.
 Source: Парадигма пізнання: Гуманітарні питання : Науковий журнал Issue: 1 Pages: 99--108 Published: 2014
added
08-Dec-16
7.  Title: КОНЦЕПТОСФЕРА СЕНСОРНИХ ДІЄСЛЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 Author(s): Головацька, НГ
 Source: Ученые записки Таврического нац. у-та.--Симферополь: ТНУ им. ВИ Вернандского Volume: 19 Issue: 58 Pages: 110--114 Published: 2006
added
08-Dec-16
8.  Title: Наталія ГОЛОВАЦЬКА (Чернівці, Україна)
 Author(s): СТРУКТУРІ, СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ У; ТЕКСТУ, СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО
 Source: Наукові записки.--Випуск 89 (3).--Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.--Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.--424 с. Pages: 229
added
08-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: