ResearcherID Thomson Reuters  

Sokurenko , Valerii
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: B-9017-2018
Other Names: Сокуренко Валерій Васильович; Sokurenko V. V.; Sokurenko Valerii; Sokurenko V.
URL: http://www.researcherid.com/rid/B-9017-2018
Subject: Government & Law
Keywords: national police of ukraine; state and law
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  10  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Адміністративна діяльність органів поліції України
 Source: Харків: ХНУВС, 2017.–432 с. Published: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2508
added
26-Jan-18
2.  Title: Аналіз сучасного стану психологічної роботи в органах Національної поліції
 Author(s): Сокуренко, Валерій Васильович; Sokurenko, VV; others
 Conference: Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. ... Year: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1956
added
26-Jan-18
3.  Title: День Соборності України: історичні витоки
 Author(s): Сокуренко, ВВ; Sokurenko, VV; others
 Conference: Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 5-7. Year: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1738
added
26-Jan-18
4.  Title: Деякі проблеми формування та розвитку законодавчих засад процесу децентралізації виконавчої влади в Україні
 Source: Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 30 черв. 2017 р.).–Харків, 2017.–С. 9-11 Published: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2104
added
26-Jan-18
5.  Title: Електоральна корупція як чинник фальсифікації демократичного політичного режиму
 Author(s): Сокуренко, ВВ; Sokurenko, VV; others
 Conference: Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 13-14. Year: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1875
added
26-Jan-18
6.  Title: Забезпечення публічної безпеки як система
 Source: Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 21-28 Published: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2171
added
26-Jan-18
7.  Title: Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України
 Source: за заг. ред. В.В. Сокуренка, О.А. Моргунов, О.А. Соколов, М.Г. Калюжний, Є.А. Лозовий Published: 2017
added
26-Jan-18
8.  Title: Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
 Author(s): Сокуренко, ВВ; Sokurenko, VV; others
 Source: Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 159-166. Published: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1914
added
26-Jan-18
9.  Title: Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної діяльності
 Author(s): Сокуренко, ВВ; Sokurenko, VV; others
 Conference: Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психологі ... Year: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1917
added
26-Jan-18
10.  Title: Особливості організації оборони в Україні
 Author(s): Сокуренко, ВВ; Sokurenko, VV; others
 Source: Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 3. - С. 172-177. Published: 2017
 Author-provided URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1915
added
26-Jan-18
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  10  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: