ResearcherID Thomson Reuters  

Bojko, Larysa
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: Q-6221-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/Q-6221-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5052-5604
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Дослідження ступеня ураження гепатоцитів щурів в умовах одночасного впливу карбофосу та тетрахлорметану
 Conference: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Year: 2015
added
15-Nov-16
2.  Title: Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном
 Source: Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Published: 2015
added
15-Nov-16
3.  Title: Использование мексидола в условиях токсического поражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом
 Source: Проблемы биологии и медицины Published: 2015
added
15-Nov-16
4.  Title: . Зміни показників вуглеводного обміну у тварин після ураження карбофосом
added
15-Nov-16
5.  Title: Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом
 Source: Здобутки клінічної і експериментальної медицини Published: 2014
added
15-Nov-16
6.  Title: Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном
 Source: Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Серія: біологія Published: 2014
added
15-Nov-16
7.  Title: Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом
 Source: Вісник проблем біології і медицини Published: 2014
added
15-Nov-16
8.  Title: Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом
 Source: Український біофармацевтичний журнал Published: 2014
added
15-Nov-16
9.  Title: Дослідження показників тканинного дихання в умовах ураження щурів карбофосом
 Conference: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» Year: 2013
added
15-Nov-16
10.  Title: Ендогенна інтоксикація в організмі тварин, уражених тетрахлорметаном
 Conference: Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» Year: 2012
added
15-Nov-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: