ResearcherID Thomson Reuters  

Marjak, Henryk S
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: A-3008-2011
URL: http://www.researcherid.com/rid/A-3008-2011
Subject: Computer Science; Education & Educational Research; Mathematical Methods In Social Sciences; Social Issues; Social Sciences - Other; Statistics & Probability
Keywords: neural networks
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3740-6840
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: Department of Economics
Role:
My URLs: hmarjak.zut.edu.pl
sciteclab.com
 

My Publications

My Publications (31)

ResearcherID labs

 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Negatywne zjawiska związane z rozwojem innowacyjności: patent trolling
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej Pages: 199-213 Published: 2016
added
16-Nov-16
2.  Title: Języki programowania - ranking popularności 2014-2015
 Author(s): Henryk Marjak
 Source: figshare Published: 2015
 DOI: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1537409
added
23-Sep-15
3.  Title: Potencjał i rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym na kolejnych etapach sytuacji kryzysowej
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Logistyka Volume: 5 Pages: 1009-1018 Published: 2014
 Author-provided URL : http://www.czasopismologistyka.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download& ...
added
09-Dec-14
4.  Title: Ocena działań online urzędów gmin w przygranicznych gminach regionu północno-zachodniego
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica Volume: 308 Issue: 74 Pages: 73-84 Published: 2014
 Author-provided URL : http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/562.pdf
added
22-Sep-14
5.  Title: Ocena efektywności wybranych nieparametrycznych modeli wyceny opcji
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica Volume: 301 Issue: 71 Pages: 81-92 Published: 2013
 Author-provided URL : http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/38/453.pdf
added
25-Jan-14
6.  Title: Analiza dzialan marketingowych on-line nadmorskich gmin wojewodztwa zachodniopomorskiego
 Author(s): Marjak, H.
 Source: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica Volume: 48 Pages: 213-218 Published: 2007
added
29-Nov-13
7.  Title: Branżowe portale internetowe w aktywizacji polskiego agrobiznesu
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Issue: 941, t. 2 Pages: 85-90 Published: 2002
added
29-Nov-13
8.  Title: Kategorie e-commerce w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 Author(s): Marjak, H.
 Source: Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Volume: 41 Published: 2004
added
29-Nov-13
9.  Title: Metody inteligencji obliczeniowej. Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu
 Author(s): Marjak, H.
 Source: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica Volume: 49 Pages: 107-121 Published: 2007
added
29-Nov-13
10.  Title: Metody oceny i walidacji stron internetowych
 Author(s): Marjak, Henryk
 Source: Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Issue: 45/1 Published: 2008
added
29-Nov-13
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: