ResearcherID Thomson Reuters  

Dinler, Veysel
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: A-4922-2010
E-mail:
URL: http://www.researcherid.com/rid/A-4922-2010
Subject: Criminology & Penology; Ethnic Studies; Government & Law; Public Administration; Social Issues; Social Sciences - Other
Keywords: public law; constitutional law; criminal law; administrative law; criminology; state sovereignty; crime
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4678-3138
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: Faculty of Economics and Administrative Sciences; Department of Political Science and Public Administration
Role:
Joint Affiliation:
Sub-org/Dept: Institute of Social Sciences; Department of Public Administration
Role:
Past Institutions: United Nations; Turkish National Police
Description:
My URLs: http://www.veyseldinler.com
http://web.hitit.edu.tr/veyseldinler
http://hitit.academia.edu/VeyselDinler
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Anayasal Haklar ve Özgürlükler
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar Pages: 104-137 Published: 2011
 Author-provided URL : http://veyseldinler.com/Yayinlar/Kitap_Bolumleri__Book_Sections/2.html
added
04-Nov-11
2.  Title: Anayasal Suç Ne(Değil)dir?
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Volume: 65 Issue: 4 Pages: 1545-1575 Published: 2016
 Author-provided URL : https://www.academia.edu/30843672/Anayasal_Su%C3%A7_Ne_De%C4%9Fil_dir
added
29-Jan-17
3.  Title: Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye'de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar Published: 2013
 Author-provided URL : https://www.academia.edu/12746585/Anayasalarda_Cezaland%C4%B1rmaya_%C4%B0li%C5%9 ...
added
29-Jan-17
4.  Title: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler
 Author(s): Dinler, Veysel
 Academic Department: Public Administration Degree: Master of Arts Pages: 201+VIII Year: 27 June 2003
 Author-provided URL : http://hitit.academia.edu/VeyselDinler/Books/665833/Avrupa_Insan_Haklari_Sozlesm ...
added
02-Aug-11
5.  Title: Ceza Hukuku Alanında 1983–2013 Yılları Arasında Yazılmış Tezler Üzerine Niceliksel Bir İnceleme
 Author(s): Dinler, Veysel; Yılmazlar, Elif Gül; Doğan, Koray
 Source: Ceza Hukuku Dergisi Volume: 11 Issue: 32 Published: 2016
added
29-Jan-17
6.  Title: Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması
 Author(s): Dinler, Veysel
 Academic Department: Crime Research Degree: Master of Art Pages: 127+ix Year: 2 March 2009
 Author-provided URL : http://hitit.academia.edu/VeyselDinler/Books/665839/Ceza_Muhakemesinde_Delilleri ...
added
13-Aug-11
7.  Title: Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği)
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar Pages: 189-215 Published: 2010
 Author-provided URL : http://hitit.academia.edu/VeyselDinler/Papers/665919/Cinsel_Somuru_Amacli_Insan_ ...
added
13-Aug-11
8.  Title: Çocuk Suçluluğu ve Isparta'da Çocuk Suçları
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Polivizyon Isparta Polis Dergisi Volume: 1 Issue: 1 Pages: 28-30 Published: 2002
 Author-provided URL : http://veyseldinler.com/YuklenenDosyalar/Yayinlar/cocuksuclulugu.pdf
added
03-Aug-11
9.  Title: Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması
 Author(s): Dinler, Veysel
 Source: Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studies) Volume: 1 Issue: 3 Pages: 49-58 Published: 1999
 Author-provided URL : http://hitit.academia.edu/VeyselDinler/Papers/642639/Devlet_Paradigmasi_ve_Polis ...
added
01-Aug-11
10.  Title: Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi Eğitimin Polisi
 Author(s): Dinler, Veysel
 Conference: Türkiye'nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı Volume: 2 Pages: 24-30 Year: 2015
 Author-provided URL : https://www.academia.edu/19670101/Devlet_%C5%9Eiddetinin_Bir_Nedeni_Olarak_Polis ...
added
29-Jan-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: