ResearcherID Thomson Reuters  

Andreychyn, Serhiy
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: Q-7047-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/Q-7047-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8770-7353
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті
 Author(s): Андрейчин, СМ; Скірак, С
 Source: Медична хімія Volume: 16 Issue: 3 Published: 2015
added
16-Nov-16
2.  Title: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ ГАСТРИТІВ
 Author(s): Делитканич, НВ; Андрейчин, СМ; others
added
16-Nov-16
3.  Title: еФеКтиВНІСтЬ ЗаСтОСУВаННЯ еНтеРОСОРбеНтУ “еНтеРОСгелЬ” ПРи лІКУВаННІ ХВОРиХ На ХРОНІЧНе ОбСтРУКтиВНе ЗаХВОРЮВаННЯ легеНЬ
 Author(s): Лотоцька, СВ; Андрейчин, СМ
 Source: Вісник наукових досліджень Volume: 80 Issue: 3 Published: 2015
added
16-Nov-16
4.  Title: МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ
 Author(s): Лихацька, ТВ; Андрейчин, СМ; others
added
16-Nov-16
5.  Title: Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті
 Author(s): Андрейчин, СМ; Скірак, ЗС
 Source: Медична хімія Issue: 16,№ 4 Pages: 66--69 Published: 2014
added
16-Nov-16
6.  Title: Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах гострого токсичного алкогольного гепатиту
 Author(s): Скірак, ЗС; Андрейчин, СМ
 Source: Клінічна та експериментальна патологія Issue: 13,№ 3 Pages: 167--170 Published: 2014
added
16-Nov-16
7.  Title: Збірник матеріалів, Міжобласна науково-практична конференція {\guillemotleft}Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів{\guillemotright}
 Author(s): Андрейчин, Сергій Михайлович
added
16-Nov-16
8.  Title: Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті
 Author(s): Андрейчин, СМ; Скірак, ЗС
 Source: Медична хімія Issue: 16,№ 1 Pages: 30--33 Published: 2014
added
16-Nov-16
9.  Title: Етіологія, патогенез і діагностика хронічних гастритів
 Author(s): Андрейчин, СМ; Делитканич, НВ
 Source: Інфекційні хвороби Issue: 1 Published: 2013
added
16-Nov-16
10.  Title: Сучасні уявлення про метаболічну ендогенну інтоксикацію
 Author(s): Андрейчин, СМ; Голомша, ТО
 Source: Інфекційні хвороби Volume: 1 Issue: 1 Published: 2013
added
16-Nov-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: