ResearcherID Thomson Reuters  

Bilkevych, Nataliia
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: Q-7462-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/Q-7462-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2969-307X
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Деякі маркери ендогенної інтоксикації при негоспітальній пнeвмонії: значення для клінічного застосування
 Author(s): Бількевич, НА
 Source: Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція Issue: 1 Pages: 57--62 Published: 2013
added
17-Nov-16
2.  Title: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ З РІЗНИМ ТИПОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТАБОЛІЗМУ
 Author(s): Бількевич, НА
 Source: Медична освіта Issue: 4 Published: 2013
added
17-Nov-16
3.  Title: Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії
 Author(s): Бількевич, НА
 Source: Вісник наукових досліджень Issue: 3 (68) Pages: 21--23 Published: 2012
added
17-Nov-16
4.  Title: КЛІНІКО ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАГРИ
 Author(s): Верещагіна, КВ; Бількевич, НА; Бутвін, ІМ; et al.
 Source: Зміст Contents Pages: 4 Published: 2012
added
17-Nov-16
5.  Title: Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при негоспітальній пневмонії
 Author(s): Бількевич, НА
 Source: Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція Issue: 4 Pages: 71--75 Published: 2012
added
17-Nov-16
6.  Title: Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб
 Author(s): Бугай, БГ; Андрейчин, СМ; Чернець, ТЮ; et al.
 Source: {\`I}{\AA}{\"A}{\`E}$\times$ {\'I}{\`A} {\^I}{\~N}{\^A}$^2${\`O}{\`A} Pages: 38 Published: 2008
added
17-Nov-16
7.  Title: Сучасні погляди на медсестринську освіту
 Author(s): Хабарова, НА; Андрейчин, СМ; Бількевич, НА
 Source: Медична освіта Issue: 3 Pages: 20--22 Published: 2006
added
17-Nov-16
8.  Title: Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів
 Author(s): Єпішин, АВ; Хабарова, НА; Чернець, ТЮ; et al.
 Source: Вісник наукових досліджень Issue: 3 Pages: 57--60 Published: 2003
added
17-Nov-16
9.  Title: Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію
 Author(s): Бількевич, НА; Єпішин, АВ; Бех, МД; et al.
 Source: Вісник наукових досліджень Issue: 4 Pages: 74--77 Published: 2001
added
17-Nov-16
10.  Title: Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації
 Author(s): Бількевич, НА
 Source: Вісник наукових досліджень Issue: 1 Pages: 23--25 Published: 2001
added
17-Nov-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: