ResearcherID Thomson Reuters  

Burmas, Nataliya
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: Q-5130-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/Q-5130-2016
Subject: Biochemistry & Molecular Biology; Chemistry
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8553-7434
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: general chemistry
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Дистанційна освіта як сучасна форма навчання
 Source: XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченій 60-річчю ТДМУ "Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" Published: 2017
added
01-Oct-17
2.  Title: Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом
added
01-Oct-17
3.  Title: Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of  tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats
 Source: International Journal of Medicine and Medical Research Published: 2016
added
13-Nov-16
4.  Title: Детоксикаційна дія сорбексу в організмі тварин уражених туберкулостатиками та шестивалентним хромом
 Conference: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2016» Year: 2016
added
13-Nov-16
5.  Title: Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
added
01-Oct-17
6.  Title: Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому
 Source: Медична та клінічна хімія Published: 2016
added
13-Nov-16
7.  Title: Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома
 Source: Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии Published: 2014
added
13-Nov-16
8.  Title: Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу
 Source: Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Published: 2014
added
13-Nov-16
9.  Title: Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину
 Source: Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія Published: 2013
added
13-Nov-16
10.  Title: Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому
 Source: Український біофармацевтичний журнал Published: 2013
added
13-Nov-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: