ResearcherID Thomson Reuters  

Belova, Iryna M.
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: G-5382-2017
URL: http://www.researcherid.com/rid/G-5382-2017
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5399-3654
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  9  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: ЗМІСТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
 Author(s): Белова, Ірина; Єфимець, Ірина
added
29-Nov-17
2.  Title: Бухгалтерський облік в Україні у XIX-XX столітті
 Author(s): Ірина Белова, Ірина Спільник
 Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Issue: Випуск 14 Pages: С-22 Published: 2017
added
29-Nov-17
3.  Title: ПРОБЛЕМИ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ В РИНКОВИХ УМОВАХ
 Author(s): Белова, Ірина; Трофимчук, Оля
 Source: СЕКЦІЯ 1 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА МІКРО-, МЕЗО-ТА МАКРОРІВНЯХ Pages: 80 Published: 2017
added
29-Nov-17
4.  Title: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 Author(s): Белова, Ірина
 Source: Melania Bąk. Problemy i kierunki zmian rachunkowości w xxi wieku–ujęcie syntetyczne. 7 Piotr Jacek Białowąs. Economy models–an attempt to find optimal solutions. 9 Monika Grabowska. Imigracja zarobkowa w Polsce. 12 Agnieszka Jagoda. Formy organizacji ... Pages: 48 Published: 2016
added
29-Nov-17
5.  Title: Історичний огляд правового забезпечення розвитку обліку та контролю
 Author(s): М, Белова І
 Source: Збірник матеріалів Першої Всеукра-їнської науково-практичної конфе-ренції «Прикладна економіка – від теорії до практики» (м. Тернопіль, 15 жовтня 2015 р.). Pages: 9-13 Published: 2015
added
29-Nov-17
6.  Title: ГЕНЕЗИС ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 Author(s): Дацко, Тетяна; Белова, Ірина
added
29-Nov-17
7.  Title: Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
 Author(s): Белова І.М, Дідоренко Т В
 Source: Сталий розвиток економіки Issue: №3(28) Pages: С-217 Published: 2015
added
29-Nov-17
8.  Title: Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління
 Author(s): М, Белова І
 Source: Науковий журнал «Молодий вчений». Issue: №2 (17) Pages: 937-940 Published: 2015
added
29-Nov-17
9.  Title: Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П (С) БО 30 Біологічні активи та галузевого управління
 Author(s): Белова, Ірина Михайлівна
 Source: Бізнес Інформ Issue: 3 Pages: 184-191 Published: 2015
added
29-Nov-17
10.  Title: РОЛЬ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 Author(s): БЕЛОВА, ІМ
 Source: Розвиток теорії бухгалтерського обліку Pages: 392-395 Published: 2015
added
29-Nov-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  9  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: