ResearcherID Thomson Reuters  

Didorenko, Tetyana V.
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: G-5364-2017
URL: http://www.researcherid.com/rid/G-5364-2017
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9820-8912
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 Author(s): ДІДОРЕНКО, Тетяна
 Source: Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск) Язлюк БО, д. е. н., професор Бруханський РФ, д. е. н., професор Гевко РБ, д. т. н., професор Дзядикевич ЮВ, д. т. н., професор Pages: 147 Published: 2017
added
27-Nov-17
2.  Title: Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва
 Author(s): Дідоренко, ТВ
 Source: Український журнал прикладної економіки Issue: 1,№ 1 Pages: 92--99 Published: 2016
added
27-Nov-17
3.  Title: Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки
 Author(s): Завитій, ОП; Дідоренко, ТВ
 Source: Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки Issue: 24 (3) Pages: 58--67 Published: 2016
added
27-Nov-17
4.  Title: ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА
 Author(s): ДІДОРЕНКО, ТВ
 Source: Вісник Pages: 110 Published: 2015
added
27-Nov-17
5.  Title: Гносеологічні аспекти формування та розвитку оперативного обліку
 Author(s): Дідоренко, ТВ
 Source: Сталий розвиток економіки Issue: 2 Pages: 253--257 Published: 2015
added
27-Nov-17
6.  Title: Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками
 Author(s): Дідоренко, ТВ; Белова, ІМ
 Source: Сталий розвиток економіки Issue: 3 Pages: 217--220 Published: 2015
added
27-Nov-17
7.  Title: Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку
 Author(s): Дідоренко, ТВ
 Source: Молодий вчений Issue: 1 (1) Pages: 78--81 Published: 2015
added
27-Nov-17
8.  Title: Суть издержек как объекта бухгалтерского учета
 Author(s): Дидоренко, ТВ
 Source: Молодий вчений Issue: 1-1 Pages: 78--81 Published: 2015
added
27-Nov-17
9.  Title: Трансфоспособность и Адаптивнотрансформационная способность предприятий в контексте инновационно-логистических переобразований
 Author(s): ДИДОРЕНКО, ТВ
 Source: Молодий вчений Issue: 2-2 (17) Published: 2015
added
27-Nov-17
10.  Title: Трансфоспроможність і адаптивнотрансформаційна здатність підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень
 Author(s): Дідоренко, ТВ
 Source: Молодий вчений Issue: 2 (2) Pages: 53--55 Published: 2015
added
27-Nov-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: