ResearcherID Thomson Reuters  

Spilnyk, Iryna V
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: G-5475-2017
URL: http://www.researcherid.com/rid/G-5475-2017
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8825-3584
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Аналіз в обгрунтуванні товарно-асортиментної політики підприємства
 Author(s): Spilnyk, Iryna Volodymyrivna; Спільник, Ірина Володимирівна
 Conference: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики - Мукачево, 2017. Year: 2017
added
29-Nov-17
2.  Title: Аналіз грошових потоків за даними фінансової звітності підприємства: значимість, мета, завдання
 Author(s): Спільник, Ірина Володимирівна; Spilnyk, Iryna Volodymyrivna
 Conference: Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку: збірник наукових праць всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Тернопіль). Pages: 138--140 Year: 2017
added
29-Nov-17
3.  Title: Бухгалтерський облік в Україні у XIX-XX столітті
 Author(s): Белова, Ірина Михайлівна; Спільник, Ірина Володимирівна
 Source: Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету Issue: 14 Pages: 22--27 Published: 2017
added
29-Nov-17
4.  Title: Динамічні характеристики виробничо-збутових процесів підприємства
 Author(s): Загородна, Ольга; Спільник, Ірина; Zahorodna, Olga; et al.
 Source: Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка „Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє “ Pages: 28--29 Published: 2017
added
29-Nov-17
5.  Title: Збутова діяльність підприємства: аналіз ефективності
 Author(s): Спільник, Ірина Володимирівна; Spilnyk, Iryna Volodymyrivna; Загородна, Ольга Михайлівна; et al.
 Source: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій Pages: 96--108 Published: 2017
added
29-Nov-17
6.  Title: Сутність обліку та актуальність вивчення його історії
 Author(s): Спільник, Ірина
 Conference: Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 27 жовт. 2017 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В. Pages: 166--169 Year: 2017
 Times Cited: 0
added
29-Nov-17
7.  Title: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
 Author(s): Федорович, Роман Володимирович; Бакуліна, Наталя Миколаївна; Бурліцька, Оксана Петрівна; et al.
added
29-Nov-17
8.  Title: Аналіз виробничо-збутової діяльності  в контексті управління конкурентоспроможністю підприємства
 Author(s): Спільник, І. В.; Загородна, О. М.
 Source: Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с. Pages: 362--с Published: 2016
added
29-Nov-17
9.  Title: Аналіз власного капіталу підприємства за даними фінансової звітності
 Author(s): Спільник, Ірина
 Conference: Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвиткуматеріали міжнар. наук.-практ. конф. 14 грудня 2016 р., (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Pages: 136--138 Year: 2016
added
29-Nov-17
10.  Title: Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства
 Author(s): Спільник, Ірина Володимирівна; Загородна, Ольга Михайлівна
 Source: Економічний аналіз Volume: 24 Issue: 2 Pages: 130--140 Published: 2016
added
29-Nov-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: