ResearcherID Thomson Reuters  

Palyukh, Mykola S.
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: G-5336-2017
URL: http://www.researcherid.com/rid/G-5336-2017
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8271
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 Author(s): ПАЛЮХ, Микола
 Source: Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск) Язлюк БО, д. е. н., професор Бруханський РФ, д. е. н., професор Гевко РБ, д. т. н., професор Дзядикевич ЮВ, д. т. н., професор Pages: 161 Published: 2017
added
01-Dec-17
2.  Title: РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 Author(s): Палюх, Микола
 Source: СЕКЦІЯ 1 Теорія та практика бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку Pages: 42 Published: 2017
added
01-Dec-17
3.  Title: Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій
 Author(s): Сава, АП; Палюх, МС
 Source: Інноваційна економіка Issue: 7-8 Pages: 141--146 Published: 2016
added
01-Dec-17
4.  Title: КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 Author(s): Палюх, Микола
 Source: Melania Bak. Problemy i kierunki zmian rachunkowosci w xxi wieku–ujecie syntetyczne. 7 Piotr Jacek Biaowas. Economy models–an attempt to find optimal solutions. 9 Monika Grabowska. Imigracja zarobkowa w Polsce. 12 Agnieszka Jagoda. Formy organizacji ... Pages: 179 Published: 2016
added
01-Dec-17
5.  Title: Теоретичні засади організації обліку необоротних активів
 Author(s): Палюх, МС; Матвійчук, ЛО
 Source: Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки Issue: 24 (3) Pages: 172--180 Published: 2016
added
01-Dec-17
6.  Title: Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки
 Author(s): Палюх, МС; Матвійчук, ЛО
 Source: Сталий розвиток економіки Issue: 2 Pages: 208--214 Published: 2015
added
01-Dec-17
7.  Title: Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
 Author(s): Хомин, ПЯ; Палюх, МС
 Source: Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси Issue: 11 (2) Pages: 390--396 Published: 2014
added
01-Dec-17
8.  Title: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ
 Author(s): Сава, Андрій; Палюх, Микола
 Source: Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Issue: 2 Pages: 97--100 Published: 2014
added
01-Dec-17
9.  Title: Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку
 Author(s): Хомин, ПЯ; Палюх, МС
 Source: Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Issue: 22 (2) Pages: 262--269 Published: 2014
added
01-Dec-17
10.  Title: Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності
 Author(s): Хомин, ПЯ; Палюх, МС
 Source: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Issue: 2 (1) Pages: 302--311 Published: 2013
added
01-Dec-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: