ResearcherID Thomson Reuters  

Sobkov, Yurii
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: S-2222-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/S-2222-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4603-6845
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: До питання про псевдоніми як специфічні самоназви в антропонімній системі.
 Author(s): Собков, Ю
 Source: Актульні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики Issue: 11-12 Pages: 255--259 Published: 2016
added
13-Dec-16
2.  Title: Псевдоніми як специфічні самоназви в аноропонімній системі
 Author(s): Собков, Ю
 Source: Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць Issue: 740-741 Pages: 203--206 Published: 2015
added
13-Dec-16
3.  Title: Англійська для філологів
 Author(s): Берека, С.В.; Бєлєнька, Т.Л.; Паранюк, Д.В.; et al.
added
13-Dec-16
4.  Title: Англійська мова для будівельників.
 Author(s): Половецький, В.; Собков, Ю.; Унгурян, О.
added
13-Dec-16
5.  Title: Роль псевдоніма як основи творення криптонімів англійської мови
 Author(s): Собков, ЮВ
 Source: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство Issue: 6 Pages: 229--234 Published: 2012
added
13-Dec-16
6.  Title: ПРИНЦИПИ ТВОРЕННЯ КРИПТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ВІД ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ ТА НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕННЯ
 Author(s): Собков, Юрій
added
13-Dec-16
7.  Title: Скачать диссертацию
 Author(s): Собков, ЮВ
added
13-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: