ResearcherID Thomson Reuters  

Chaikovskyi, Yaroslav Ivanovich
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: I-2582-2017
URL: http://www.researcherid.com/rid/I-2582-2017
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1287-8094
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  14  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Improvement of functioning of the banking system of Ukraine taking into account of the experience of Poland – Poprawa funkcjonowania system bankowego Ukrainy z doświadczeniem Polski
 Author(s): Chaikovskyi, Yaroslav Ivanovich
 Source: Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles Pages: 76-79 Published: 2017
added
08-Jun-17
2.  Title: Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні
 Author(s): Чайковський, Ярослав
 Source: Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Volume: 27 Issue: №1 Pages: 156-163 Published: 2017
added
08-Jun-17
3.  Title: Дзюблюк О. В. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. Міщенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка
 Author(s): Дзюблюк, Олександр Валерійович; Алексеєнко, Максим Дмитрович; Корнєєв, Володимир Вікторович; et al.
added
08-Jun-17
4.  Title: Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
 Author(s): Міщенко, ВІ; Науменкова, СВ; Kantnerová, Liběna; et al.
added
08-Jun-17
5.  Title: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, praca zbiorowa pod red. naukową prof. dr hab. Tadeusza Wawaka
 Author(s): Wawak, Tadeusz; Chaikovskyi, Jaroslav; Чайковский, Ярослав Иванович
added
08-Jun-17
6.  Title: Методичні вказівки проходження виробничої практики в установах банків
 Author(s): Чайковський, ЯІ
added
08-Jun-17
7.  Title: Напрямки підвищення рівня капіталізації банків України
 Author(s): Чайковський, Ярослав
added
08-Jun-17
8.  Title: Організація тренінгу: задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри
 Author(s): Чайковський, ЯІ; Ониськів, ЛМ; Рудан, ВЯ
added
08-Jun-17
9.  Title: Проблеми та напрямки підвищення ефективності функціонування банківської системи України
 Author(s): Чайковський, Ярослав Іванович
 Source: Економічний аналіз Volume: 23 Issue: 1 Pages: 153-160 Published: 2016
added
08-Jun-17
10.  Title: Проблеми та напрямки підвищення ефективності функціонування банківської системи України
 Author(s): Chaykovs' kyy, Yaroslav Ivanovych; Чайковський, Ярослав Іванович
added
08-Jun-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  14  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: