ResearcherID Thomson Reuters  

Pashkovskyi, Mykola
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: F-5247-2015
Other Names: Пашковський, Микола Іванович; Пашковский Николай Иванович
URL: http://www.researcherid.com/rid/F-5247-2015
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9412-3727
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Основні тенденції та перспективи розвитку міжнародного процесуального кримінального права
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович
 Conference: Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Volume: 1 Pages: 319-321 Year: 2015
added
20-May-15
2.  Title: Актуальні питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович
 Conference: Міжнародна науково-практична конференція "Правове життя сучасної України" (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Pages: 220-222 Year: 2014
added
20-May-15
3.  Title: К вопросу о независимом национальном мониторинге состояния структурных / системных недостатков
 Author(s): Пашковский, Николай Иванович
 Conference: Міжнародна науково-практична конференція "Правове життя сучасної України" (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Pages: 281-283 Year: 2014
added
20-May-15
4.  Title: Odessa School of International Law
 Author(s): Pashkovskyi, Mykola; Korotkyi, Timur
 Source: Law of Ukraine : Legal journal Issue: 2 Pages: 121-143 Published: 2013
added
20-May-15
5.  Title: Боротьба з морським піратством та дотримання Європейської конвенції про права людини
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович
 Conference: Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством" (Одеса, 19 квітня 2013 р.) Pages: 66-75 Year: 2013
added
20-May-15
6.  Title: Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович; Ківалов, Сергій Вісильович .
added
20-May-15
7.  Title: Национальные механизмы превентивного разрешения индивидуальных обращений в Европейский суд по правам человека : практика Турецкой республики
 Author(s): Пашковский, Николай Иванович
 Conference: Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського Pages: 142-145 Year: 2013
added
20-May-15
8.  Title: Одесская школа международного права (современность)
 Author(s): Пашковский, Николай Иванович; Короткий, Тимур Робертович
 Source: Право Украины Issue: 2 Pages: 135–157 Published: 2013
added
20-May-15
9.  Title: Окремі умови застосування норм міжнародного права судами України при здійсненні правосуддя
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович
 Conference: Матеріали наукових читань з сучасних проблем міжнародного права, порівняльного правознавства і права Європейського Союзу (7 лютого 2013 р., м. Одеса) / відп. ред. С.Б. Мельник. Pages: 8-11 Year: 2013
added
20-May-15
10.  Title: Порівняльно-правовий аналіз інституту національних (урядових) агентів з питань Європейського суду з прав людини
 Author(s): Пашковський, Микола Іванович
 Conference: Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Pages: 331-333 (0,1 д.а.) Year: 2013
added
20-May-15
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  6  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: