ResearcherID Thomson Reuters  

Матійчак, Альона
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: S-1900-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/S-1900-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8190-0427
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Роль багаторівневих наративних структур та графічних інсталяцій у створенні віртуального простору в імерсивному романі С. Холла “The Raw Shark Texts”
 Author(s): Альона, Матійчак
 Conference: {\guillemotleft}Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ: 22-23 вересня 2016 р.)] Pages: С--104 Year: 2016
added
12-Dec-16
2.  Title: Айріс Мердок як науковець
 Author(s): Альона, Матійчак
 Conference: Історіографія науки про літературу: матеріали ХІІ Міжнародної літературознавчої конференції (до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25 вересня 2015 р) Pages: С--76 Year: 2015
added
12-Dec-16
3.  Title: Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок
 Author(s): А., Матійчак А.
 Source: Питання літературознавства Issue: 92 Pages: C--99 Published: 2015
added
12-Dec-16
4.  Title: Темпоральна перспектива макророману Девіда Мітчелла
 Author(s): Альона, Матійчак
 Conference: {\guillemotleft}Над берегами вічної ріки{\guillemotright}: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.) Pages: С--98 Year: 2015
added
12-Dec-16
5.  Title: Варіації біографічного жанру (на матеріалі біографій А. Мердок)
 Author(s): Альона, Матійчак
 Conference: Біографія як текст: матеріали Міжнародної поетикологічної конференції (16--17 жовтня 2014 р.) Pages: С--38 Year: 2014
added
12-Dec-16
6.  Title: Зміна історичної проекції у розумінні імперії як культурологічної категорії: сучасний британський літературний досвід
 Author(s): А, Матійчак А.
 Source: Імператив provincia : [колективна монографія] Pages: С--166 Published: 2014
added
12-Dec-16
7.  Title: Роль сюжетних первнів казки у створенні альтернативної художньої реальності
 Author(s): Альона, Матійчак
 Conference: {\guillemotleft}У тридев’ятому царстві{\guillemotright}: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (25--26 вересня 2014 р.) Pages: С--93 Year: 2014
added
12-Dec-16
8.  Title: Пам’ять як художня категогрія: рецептивний потенціал роману С. Холла
 Author(s): Матійчак, Альона Анатоліївна
 Source: Питання літературознавства Issue: 88 Pages: 286--299 Published: 2013
added
12-Dec-16
9.  Title: Сумний автор веселої поезії: Едвард Лір та поезія нісенітниці
 Author(s): Матійчак, Альона Анатоліївна
 Source: Питання літературознавства Issue: 87 Pages: 7--17 Published: 2013
added
12-Dec-16
10.  Title: Роман А. Мердок
 Author(s): Матійчак, Альона
 Source: Питання літературознавства Issue: 86 Pages: 142--149 Published: 2012
 Times Cited: 0
added
12-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  3  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: