ResearcherID Thomson Reuters  

Buhinska, Tetiana
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: S-1906-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/S-1906-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6190-5901
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Довжина та розмір складнопідрядних та ускладнених речень як одна з ознак ідіостилю К. Шмідт
 Author(s): Бухінська, Тетяна Вікторівна
 Conference: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів" : м.Львів, 11-12 листопада 2016 року Pages: с--111 Year: 2016
added
12-Dec-16
2.  Title: Вживання складнопідрядних речень, як одна з ознак ідіостилю Ф.Кальбека
 Author(s): Бухінська, Тетяна Вікторівна
 Conference: Materials of the XI International scientific and practical conference,”Cutting-edge sciences” Pages: с--36 Year: 2015
added
12-Dec-16
3.  Title: Довжина та розмір складнопідрядних та ускладнених речень, як одна з ознак ідіостилю Е. Гільзенрата
 Author(s): Бухінська, Т.В.
 Conference: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції {\guillemotleft}Нове у філології сучасного світу{\guillemotright} Pages: с--81 Year: 2015
added
12-Dec-16
4.  Title: Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П.Зюскінда та М.Гаусгофер
 Author(s): Бухінська, Тетяна Вікторівна
 Source: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Issue: Випуск 16: Філологія Pages: с--96 Published: 2015
added
12-Dec-16
5.  Title: Вплив гендерного чинника на вживання різних підкласів складнопідрядних та ускладнених речень у творах письменників ХХ століття
 Author(s): Бухінська, Т.В.
 Conference: Тезисы доклада XI (LI) Международной научно-практической конференции "Пути оптимизации научных исследований" Pages: с--24 Year: 2014
added
12-Dec-16
6.  Title: Тексти за професійним спрямуванням та лексико -- граматичні завдання для студентів спеціальності {\guillemotleft}Педагогічна психологія{\guillemotright}: Навчально-методичний посібник
 Author(s): Бухінська, Т.В.; Г., Джурюк О.
added
12-Dec-16
7.  Title: Комунікативна варіативність вживання складнопідрядних речень німецької мови в художньому дискурсі
 Author(s): Бухінська, Тетяна Вікторівна
 Source: Нова філологія. Збірник наукових праць Issue: 49 Pages: с--42 Published: 2012
added
12-Dec-16
8.  Title: Тексти за професійним спрямуванням та лексико -- граматичні завдання для студентів спеціальності {\guillemotleft}Фізичне виховання{\guillemotright}: Навчально-методичний посібник
 Author(s): Бухінська, Т.В.
added
12-Dec-16
9.  Title: Частота вживання різних типів складнопідрядних речень як одна з ознак гендерної диференціації мови письменника
 Author(s): Бухінська, Тетяна Вікторівна; Джурюк, О.; Никифорчин, Н.
 Source: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Issue: Вип. 595-596: Германська філологія Pages: с--140 Published: 2012
added
12-Dec-16
10.  Title: Педагогічна практика з іноземної мови (німецької): Методичні вказівки до оформлення звітних документів, критерії оцінювання практики та структура змістових модулів: Навчально-методичний посібник
 Author(s): Бухінська, Т.В.; Г., Джурюк О.
added
12-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: