ResearcherID Thomson Reuters  

Данилович, Оксана
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: S-1914-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/S-1914-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4270-2740
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі сучасної англійської мови
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: Наукові записки Національного університету Issue: 43 Pages: 84--86 Published: 2014
 Times Cited: 6
 DOI: 10.1016/S0968-8080(14)43761-3
added
12-Dec-16
2.  Title: Лексична сполучуваність прикметників з іменниками у науковому стилі
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: Наукові записки [Національного університету Issue: 35 Pages: 88--90 Published: 2013
added
12-Dec-16
3.  Title: ПРО CИЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць/ВД Каліущенко (голов. ред.).--Донецьк: ДонНУ, 2012.--Вип. 25.--231 с. Pages: 80 Published: 2012
added
12-Dec-16
4.  Title: Сполучуваність прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Issue: 64 Pages: рр--207 Published: 2012
added
12-Dec-16
5.  Title: Особливості сполучуваності ЛСГ прикметників із ЛСГ іменників у художньому стилі сучасної англійської мови
 Author(s): Данилович, О
 Source: Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія Issue: 531 Pages: 109--122 Published: 2010
added
12-Dec-16
6.  Title: Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка Issue: 51 Pages: 100--104 Published: 2010
added
12-Dec-16
7.  Title: Аналіз іменної групи в англійській мові
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: Наук. вісн. Чернів. ун-ту--Серія: Германська філологія.--Чернівці: Рута Pages: 55--66 Published: 2009
added
12-Dec-16
8.  Title: Статистичні характеристики сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з іменниками в англійській та американській пресі
 Author(s): Данилович, ОД
 Source: ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка Issue: 27 Pages: 170--174 Published: 2006
added
12-Dec-16
9.  Title: ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ЛСГ ПРИКМЕТНИКІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ
 Author(s): ДАНИЛОВИЧ, Оксана
added
12-Dec-16
10.  Title: Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній англійській мові (на матеріалі публіцистичного, наукового та художнього стилів)
 Author(s): Данилович, Оксана Дмитрівна
added
12-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  1  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: