ResearcherID Thomson Reuters  

Івасюк, Галина
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: S-1921-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/S-1921-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7630-2481
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Проектна технологія у викладанні німецької мови для студентів гуманітарних факультетів
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Source: Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал Volume: 1 Issue: Вип. 11--12 Pages: С--238 Published: 2016
added
12-Dec-16
2.  Title: Взаємозумовленість мови, ментальності та ідентичності в процесі формування німецької нації
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Source: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць Issue: Вип. 740 -- 741 : Германська філологія Pages: С--65 Published: 2015
added
12-Dec-16
3.  Title: Становлення Німецької держави як наслідок та чинник формування системи міжнародних відносин
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Source: Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових праць Pages: С--215 Published: 2015
added
12-Dec-16
4.  Title: Dynamik der deutsch-ukrainischen Beziehungen, Leistungen und Erwartungen
 Author(s): Ivasiuk, Galyna
 Source: Limes: Studia i materia{\l}y z dziej{\'o}w Europy {\'S}rodkowo-Wschodniej Issue: 7 Pages: S--198 Published: 2014
added
12-Dec-16
5.  Title: Ukrainisch-deutsche Beziehungen in der ukrainischen Presse
 Author(s): Ivasiuk, Galyna
 Source: Die Ukraine und der deutschsprachige Raum Pages: S--189 Published: 2014
added
12-Dec-16
6.  Title: Історичні витоки німецько-французьких відносин
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Conference: Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Pages: С--63 Year: 2013
added
12-Dec-16
7.  Title: Зовнішньополітичні передумови німецької єдності та дипломатична діяльність по її відновленню
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Source: Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей Volume: 25 Pages: С--244 Published: 2013
added
12-Dec-16
8.  Title: Роль Німеччини у формуванні об’єднаної Європи
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Source: Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць.Тематичний випуск: Політичні виміри процесів європейської інтеграції Volume: 12 Pages: С--405 Published: 2013
added
12-Dec-16
9.  Title: Вплив Наполеонівських війн на процес утворення німецької держави та закладення основ її зовнішньої політики
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Conference: Студентські історичні студії: Збірник наукових статей Pages: С--64 Year: 2012
added
12-Dec-16
10.  Title: Зовнішньополітичні передумови німецької єдності та дипломатична діяльність по її відновленню
 Author(s): Івасюк, Галина Олександрівна
 Conference: Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Pages: С--76 Year: 2012
added
12-Dec-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  2  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: