ResearcherID Thomson Reuters  

Melnyk, Kostiantyn
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: J-7829-2016
Other Names: Мельник КЮ
URL: http://www.researcherid.com/rid/J-7829-2016
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept:
Role:
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  11  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Деякі проблеми законодавчої регламентації відносин зайнятості та працевлаштування
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Pages: С--7 Year: 2016
added
06-Jul-16
2.  Title: Деякі проблеми законодавчої регламентації одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ {\guillemotleft}Інститут реабілітації та соціальних технологій{\guillemotright} у 2015 р..] / За ... Pages: С--29 Year: 2016
added
06-Jul-16
3.  Title: Деякі проблеми правової регламентації застосування контракту про проходження служби в Національній поліції України
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: мат-ли ІХ міжнародної наук.-практ. конф. Pages: С--124 Year: 2016
added
06-Jul-16
4.  Title: Окремі проблеми правового регулювання призначення на посади поліцейських
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Правова реформа в сучасних умовах: досягнення та перспективи : мат-ли VІ міжнародної наук.-практ. конф.м. Київ, Національний авіаційний університет Pages: С--111 Year: 2016
added
06-Jul-16
5.  Title: Право на працю: міжнародні стандарти та українська реальність
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукраїнського круглого столу Pages: С--31 Year: 2016
added
06-Jul-16
6.  Title: Правове регулювання переведень і переміщень  поліцейських в Україні
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Актуальні проблеми соціального права: матеріали всеукраїнського круглого столу, присвяченого 40-річчю кафедри соціального права Pages: С--25 Year: 2016
added
06-Jul-16
7.  Title: Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору: монографія
 Author(s): Мельник, КЮ; Бабенко, ОА; Melnyk, KY; et al.
added
06-Jul-16
8.  Title: До проблеми забезпечення права на працю осіб похилого віку
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Актуальні проблеми соціального права : збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ {\guillemotleft}Інститут реабілітації та соціальних технологій{\guillemotright} у 2014 р. / За загальною редакцією М.1. Іншина, B.Л. ... Pages: С--50 Year: 2015
added
06-Jul-16
9.  Title: ДО ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
 Author(s): Мельник, КЮ
added
06-Jul-16
10.  Title: Контракт про проходження служби в Національній поліції
 Author(s): Мельник, Костянтин
 Conference: Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника Pages: С--326 Year: 2015
added
06-Jul-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  11  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: