ResearcherID Thomson Reuters  

Burgoński, Piotr
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: H-9464-2015
E-mail:
URL: http://www.researcherid.com/rid/H-9464-2015
Subject: Government & Law
Keywords: equality and antidiscrimination policy
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7526-6175
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: Institute of Political Science
Role:
My URLs: http://politologia.uksw.edu.pl/piotr-burgonski/
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Rocznik Integracji Europejskiej Volume: 17 Published: 2017
added
06-Apr-18
2.  Title: Sposób podejścia do sfery kultury  w stanowiskach Rady Unii Europejskiej
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Studia Europejskie Published: 2017
added
06-Apr-18
3.  Title: Problem autonomii porządku demokratycznego
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”. 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II Published: 2016
added
06-Apr-18
4.  Title: Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego  prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Rocznik Integracji Europejskiej Volume: 10 Published: 2016
added
06-Apr-18
5.  Title: Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia?
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source:  Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania Pages: 303-322 Published: 2015
added
09-Jan-16
6.  Title: Europeizacja w czasach kryzysu
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Dlaczego Europeistyka? Europa w czasie kryzysu Pages: 44-51 Published: 2015
 Author-provided URL : https://www.academia.edu/19130102/Europeizacja_w_czasach_kryzysu
added
09-Jan-16
7.  Title: Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce po roku 2004
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej Pages: 441-455 Published: 2015
added
09-Jan-16
8.  Title: Przyszłość polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UE
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe Pages: 23-34 Published: 2015
added
09-Jan-16
9.  Title: The Catholic Church in the Face of the Europeanization of Polish Policy of Equality and Non-discrimination. The Case of the Cahvio Convention
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source: Politics and Religion Journal (PRJ) Volume: 9 Issue: 2 Pages: 249-267 Published: 2015
added
09-Jan-16
10.  Title: Dyskryminacja mniejszości etnicznych i narodowych w relacjach polskiej prasy
 Author(s): Burgoński, Piotr
 Source:  Media mniejszości. Mniejszości w mediach Pages: 165-180 Published: 2014
added
09-Jan-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  4  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: