ResearcherID Thomson Reuters  

Mazurenko, Leonid Ivanovych
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: P-1479-2017
Other Names: Мазуренко Леонід Іванович; Мазуренко Леонид Иванович
URL: http://www.researcherid.com/rid/P-1479-2017
Subject: Engineering
Keywords: electromechanics; electrical engineering; power engineering
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7059-249X
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: Department of electromechanical systems
Role:
My URLs: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DE2LoXkAAAAJ&view_op=list_wor...
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  14  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Автономний асинхронний генератор з двоступеневою конденсаторною системою збудження для живлення однофазного навантаження
 Author(s): Мазуренко, Л І; Джура, О В
 Source: Гідроенергетика України Issue: 1-2 Pages: 9-13 Published: 2017
added
05-Oct-17
2.  Title: Математичне моделювання силових трансформаторів в динамічних режимах на основі еквівалентної схеми заміщення однофазного трансформатора
 Author(s): Мазуренко, Л І; Джура, О В
added
05-Oct-17
3.  Title: Оцінка можливості використання вентильно-реактивного двигуна у складі верстат-гойдалки
 Author(s): Мазуренко, Леонід Іванович; Бібік, Олена Василівна; Клименко, Вікторія Григорівна; et al.
 Source: Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Issue: 1 Pages: 97-100 Published: 2017
added
05-Oct-17
4.  Title: Електрогенеруюча установка з багатообмотковим асинхронним генератором
 Author(s): Мазуренко, Л І; Джура, О В; Диннік, Л М
added
10-Oct-17
5.  Title: Електрогенеруюча установка з регулятором напруги внутрішньої мережі
 Author(s): Мазуренко, Л І; Джура, О В; Диннік, Л М
added
10-Oct-17
6.  Title: Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворювачем збудження
 Author(s): Мазуренко, Л І; Джура, О В
 Source: Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України Issue: 44 Pages: 69-78 Published: 2016
added
05-Oct-17
7.  Title: Моделювання режимів та регулювання частоти обертання вентильно-індукторного двигуна з перетворювачем із С-скиданням коливальним поверненням енергії при зміні кутів комутації
 Author(s): Мазуренко, Леонід Іванович; Бібік, Олена Василівна; Білик, Олександр Анатолійович; et al.
 Source: Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Issue: 11 Pages: 64-69 Published: 2016
added
05-Oct-17
8.  Title: Основи електротехніки та електроніки
 Author(s): Бондар, Р П; Мазуренко, Л І
added
05-Oct-17
9.  Title: Спосіб стабілізації частоти обертання вала вентильно-індукторного двигуна
 Author(s): Мазуренко, Л І; Бібік, О В; Білик, О А; et al.
added
10-Oct-17
10.  Title: Вдосконалення алгоритмів керування та дослідження динамічних процесів асинхронних генераторів працюючих на мережу постійного струму вітроелектричної станції
 Author(s): Мазуренко, Леонід Іванович; Джура, Олександр Васильович; Романенко, Володимир Іванович
 Source: Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Issue: 5 Pages: 52-61 Published: 2015
added
05-Oct-17
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  14  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: